#1 Pravidlá stránky
#2 Pravidlá správania sa na IRC
#3 Demo pravidlá
#4 Pravidlá uploadovania diem
#5 Just Trick It! pravidláKZSK - Slovenská kreedz komunita nielen určená pre Slovákov ale aj pre tých, ktorí nemajú problém sa dorozumieť slovensky/česky.


#1 Pravidlá stránky

• Dovolenými jazykmi sú iba slovenčina, čeština, angličtina a nemčina.
• Pri konverzácii sa snažte byť čo najslušnejší a nebuďte nezdvorilí.
• Nespamujte. Prípadné spamovanie bude patrične potrestané.
• Vo fórach sa snažte používať funkciu „Edit“.
• Nerozširujte cheaty ani scripty (aimbot, wallhack, bhopscripts atď).
• Nerozširujte porno, warez a ani iné nevhodné materiály.
• Nerobte reklamu.
• Vo fóre a v komentoch sa pridržujte témy.
• Nepoužívajte neslušné a nevhodné nicky.
• Nevytvárajte viac účtov. Ak máte problém s účtom, obráťte sa na adminov.
• Admini sú tiež len ľudia a môže sa zmýliť, no treba sa správať slušne.


#2 Pravidlá správania sa na IRC

• Dovolenými jazykmi sú iba slovenčina, čeština, angličtina a nemčina.
• Správajte sa úctivo a snažte sa byť čo najslušnejší.
• Nepoužívajte Caps Lock, farebné a veľké texty.
• Nespamujte.
• Nerobte reklamu.
• Nerozširujte cheaty ani scripty (aimbot, wallhack, bhopscripts atď).
• Do NOT highlight operators.
• Admini majú vždy pravdu.


#3 Demo pravidlá

Rekordy máp:

 •  Demo musí byť kompletné. To znamená, že nahrávanie musíte spustiť pred stlačením Timera a zastaviť po stlačení Timera v cieli. Nick v hre sa musí zhodovať s tým, čo bude v názve dema. Zabitie sa na konci dema nie je povinné, ale odporúčame to urobiť pre zjednodušenie identifikácie hráča.
 
 •  Počas nahrávania dema môžete držať v ruke len USP, alebo Nôž. Ostatné zbrane zahoďte pred spustením Timera.
 
 •  Demo môže byť nahrané len na mapách, ktoré su v tabuľke s rekordami. Rekordy na iných mapách nebudú akceptované.
 
 •  Pri nahrávaní rekordu označeného príponou [-SC] je potrebné vyhnúť sa skratke vyobrazenej pri názve mapy. Zoznam máp spolu s obrázkami je možné nájsť TU.
 
 •  Pred spustením timera sa môžete teleportnúť/hooknuť len na miesta, kam sa dá dostať bez ich použitia (vyskákať s použitím dostupných techník a legálnymi nastaveniami) za účelom šetrenia času.
Príkladom takej skratky je svetový rekord na mape kzno_xtremeblock, alebo kz_42_amazon.
 
 •  Demo sa považuje za slovenský rekord ak prekonáva predošlý čas rekordu krajiny.
 •  Demo sa považuje za český rekord ak prekonáva predošlý čas rekordu krajiny.
 •  Demo sa považuje za KZSK rekord ak prekonáva predošlé časy rekordov oboch krajín.
 •  Demo sa považuje za WR (svetový rekord) ak je zverejnené aj na Xtreme-Jumps.eu respektíve Cosy-Climbing.net

 
 •  Čas rekordu sa NEURČUJE podľa timera v hre (na konci mapy), ale podľa času zobrazeného v deme po použití programu Demo Checker (32 bit) Demo Checker (64 bit) (je možné použiť aj alternatívne programy v prípade nepodporovania danej mapy Demo Checkerom - fps-Death, Demolyser, Demo Explorer). Taktiež je možné použiť timer plugin či už v XJ AMXX pack v2.0, alebo tento KZSK. Zo zobrazeného času v tvare 02:08.90 sa odseknú desatiny a stotiny a do názvy dema sa zapíše v tvare 0208.
Poznámka1: Rekord sa dá prekonať len o celú sekundu. Demo s rovnakým časom líšiacim sa len v desatinách sekúnd nebude uznané.
Poznámka2: Odporúčam KZSK timer plugin priamo do CS, je to najjednoduchší spôsob. DemoChecker je tiež dobrý, ale funguje len na oficiálnych mapách.

 
 •  Pri demách s rovnakým časom v jednom release sa berú do úvahy desatiny/stotiny sekundy.
 
 •  Pri rovnakom čase v slovenskom a českom rekorde na jednej mape sa KZSK rekordom stane ten, ktorý je rýchlejší na úrovni stotín sekundy.
 
 •  Demo musí byť zabalené Pakovacím programom a nazvané "menomapy_autor_cas.pripona", napríklad "kzsk_woodenblock_Jumpz0r_1337.rar". Prípony však môžu byť iba .zip a .rar.
 
 •  Názov dema v archíve musí vyzerať nasledovne "menomapy_autor_cas.dem", napríklad "kzsk_woodenblock_Jumpz0r_1337.dem"
 
 •  Demá uploadnite cez "File uploader", alebo posielajte adminovi NeMiQ22 zo sekcie Kontakty.
 
 •  Priemerné fps musí byť prinajmenšom 60 fps.
 
 •  Demo musí byť nahrané spôsobom in-eye, to znamená „record nazovdema“.
 
 •  Demo musí byť nahrané s nasledovnými nastaveniami:

Server:

edgefriction "2"
mp_footsteps "1"
sv_cheats "0"
sv_gravity "800"
sv_airaccelerate "10"
sv_maxspeed "320"
sv_stepsize "18"
sv_maxvelocity "2000"

Hráč:

developer "0"
fps_max "99.5"
cl_sidespeed "400"
cl_backspeed "400"
cl_forwardspeed "400"

 •  Demo musí byť nahrané na vašom vlastnom LAN serveri (nie na dedicated serveri). Demá, ktoré budú nahrané na dedicated serveri NEBUDÚ akceptované.
 
 •  Všetky typy jumpscriptov (bhopscript, doubleduckscript atd.) sú prísne ZAKÁZANÉ! Jediný povolený príkaz na jump klávesu je "+jump".
 
 •  Pred spustením timera hráč nesmie ničiť rozbíjateľné predmety (dosky na mostoch), stláčať gombíky (HP booster je výnimkou).
 
 •  Je zakázané používať rôzne metamod-pluginy, ktoré Vám môžu dať výhodu oproti iným hráčom. Taktiež je zakázané používať iný timer okrem originálneho.
 
 •  Demá, ktoré vyžadujú na prehranie vlastné sprites, models, sounds alebo gfx nebudú akceptované. Preto neinštalujte rôzne skinpacky a pred začatím nahrávania radšej vypnite AMXX pluginy.
 
 •  Ak má admin podozrenie, že demo nedodržuje pravidlá, môže sa rozhodnúť nezaradiť ho medzi rekordy. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo si to s adminom prediskutovať.
 
 •  Používanie Godmodu je zakázané – používajte HP booster na mapách, ktoré ho obsahujú!
 
 •  Adjust_crosshair scripty (menenie farby mieritka) sú zakázané.
 
 •  Doubleduck je povolený.
 
 •  Je zakázané mať zapnutý /speed plugin.
 
 •  Admini majú právo meniť pravidlá.


KZmod rekordy máp:

• Na nahratie dema v KZmode slúži konzolový príkaz record_wr. Nie je potrebný žiaden iný program. Príkaz record_wr má limitovaný počet symbolov, a teda odporúčame nahrať demo pod kratším názvom (napr. "record_wr MyWRdemo01") a následne súbor po skončení nahrávania premenovať.

• Akceptujeme narávanie diem na 2man a 3man mapách, no demá musia byť nahrané na LAN serveri, nie Dedicated serveri. Demo musí byť odoslané od každého prítomného hráča, a to v jednom .rar archíve (jeden z hráčov musí uploadnuť všetky súbory, nie jednotlivo), ktorý bude obsahovať takisto všetky potrebné .dem kcac súbory.

Poznámky: Veľkosť súborov KCAC sa môže vyšplhať počas 30 minúť až na 30mb; príkaz "record" nevytvára KCAC súbor, je teda nutnosťou používať výhradne príkaz "record_wr"

Uistite sa, že máte správne nastavený príkaz sv_cheats a to na hodnotu 0! Demá so sv_cheats 1 nebudú akceptované!

• Povolenými zbraňami v hre počas nahrávania sú iba nôž, USP a KZmod krompáč.

• Demo musí byť kompletné. To znamená, že nahrávanie musíte spustiť pred stlačením Timera a zastaviť po stlačení Timera v cieli, pričom bude jasne viditeľný presný finálny čas. Odporúčame počkať so stopnutím dema niekoľko sekúnd po stlačení Timera.

• Príkaz kz_pause nie je počas nahrávania povolený.

• Všetky formy autoscriptov sú strikne zakázané, jediný povolený bind je +jump!

• Okre príkazu sv_cheats používajte všetky defaultné nastavenia.

• Demo musí byť zabalené .rar súboru napr pomocou programu WinRar a pomenované nasledovne: "mapname_coursename_author_time.rar". V prípade že mapa obsahuje iba jednu, a to hlavnú časť, položka "coursename" nie je potrebná.

Zápis času korektne: kz_cathedral_yourname_1245.51.rar - správny formát rar archívu pre hlavný level mapy kz_cathedral; kz_cathedral_slidemap_yourname_0017.36.rar - správny formát pre vedľajší level na mape kz_cathedral. Názov musí obsahovať presný čas vrátane stotín! Najjednoduchším spôsobom je jednoducho prekopírovať celé meno mapy/levelu zo stránky KZmod Rekordy máp.

• Vysvetlenie času: 08:21.54 = 8 minút, 21 sekúnd a 54 stotín. Čas v názve dema bude vyzerať nasledovne: yourname_0821.54.rar

• Samotné demo ako aj KCAC súbor v .rar archíve musí byť pomenovaný rovnako ako samotný .rar archív.


LongJump rekordy:

KZmod LJ Rekordy zatiaľ NEUPLOADUJTE!

• Demo musí byť kompletné. To znamená, že nahrávanie musíte spustiť pred stlačením Timera a zastaviť po stlačení Timera v cieli. Nick v hre sa musí zhodovať s tým, čo bude v názve dema. Zabitie sa na konci dema nie je povinné, ale odporúčame to urobiť pre zjednodušenie identifikácie hráča.
• Počas nahrávania dema môžete držať v ruke len USP, alebo Nôž.
• Akceptujeme len demá nahrané na mapách kz_longjumps a kz_longjumps2.
V prípade Weirdjump rekordov sú to mapy kzlt_weirdjumps a weird_longjumps2
• Demo musí byť zabalené Pakovacím programom WinRAR a nazvané "vzdialenost_typskoku_autor.pripona", napríklad "250_lj_Jumpz0r.rar". Prípony však môžu byť iba .zip a .rar.
• Demá uploadnite cez "File uploader" v sekcii KZSK LJ Rekordy, alebo posielajte adminovi NeMiQ22 zo sekcie Kontakty.
• Demo musí byť nahrané spôsobom in-eye, to znamená „record nazovdema“.
• Demo musí byť nahrané s nasledovnými nastaveniami:

Server:

edgefriction "2"
mp_footsteps "1"
sv_cheats "0"
sv_gravity "800"
sv_airaccelerate "10"
sv_maxspeed "320"
sv_stepsize "18"
sv_maxvelocity "2000"

Hráč:

developer "0"
fps_max "101"
cl_sidespeed "400"
cl_backspeed "400"
cl_forwardspeed "400"

• Demo musí byť nahrané na vašom vlastnom LAN serveri (nie na dedicated (internetovom) serveri). Demá, ktoré budú nahrané na dedicated serveri NEBUDÚ akceptované.
• Maximálny počet pokusov pri nahrávaní Longjump rekordu v jednom deme je 20
• Všetky typy jumpscriptov (bhopscript, doubleduckscript atď.) sú prísne ZAKÁZANÉ! Jediný povolený príkaz na jump klávesu je "+jump".
• Je zakázané používať rôzne metamod-pluginy, ktoré Vám môžu dať výhodu oproti iným hráčom.
• Demá, ktoré vyžadujú na prehranie vlastné sprites, models, sounds alebo gfx nebudú akceptované. Preto neinštalujte rôzne skinpacky a pred začatím nahrávania radšej vypnite AMXX pluginy. (Oficiálny XJ AMXX je povolený)
• Ak má admin podozrenie, že demo nedodržuje pravidlá, môže sa rozhodnúť nezaradiť ho medzi rekordy. Ak s ním nesúhlasíte, máte právo si to s adminom prediskutovať.
• Adjust_crosshair scripty (menenie farby mieritka) sú zakázané.
• Je zakázané mať zapnutý /speed plugin.
• Demo, v ktorom bude použitý /gocheck do 3 sekúnd od dopadu na block (úspešný LJ rekord) nebude akceptované.
• Admini majú právo meniť pravidlá.


#4 Pravidlá uploadovania diem

• Archívy, ktoré nebudú obsahovať demo s rekordom mapy, alebo LJ rekord budú zmazané.
• Budú akceptované iba súbory s príponou "*.rar" a "*.zip".
• Najväčšia prípustná veľkosť súboru je 20 MB. Väčšie súbory FTP server neprijme.
=> V prípade, že súbor je väčší ako 20 MB, kontaktujte niekoho z hlavných adminov zo sekcie Kontakty.
• Demo musí spĺňať stanovené pravidlá.
=> Ak nepoznáte pravidlá diem, pozrite si ich v sekcii Demo pravidlá a uistite sa, že Vaše demo ich spĺňa.
• Súbory, ktoré nebudú spĺňať predchádzajúce body, budú automaticky zmazané.
• Za uploadovanie škodlivého a ilegálneho software-u (vírusy, trójske kone, atď.), alebo preťažovanie FTP serveru bude user potrestaný. V systéme sa ukladajú IP userov pri uploadovaní súborov.

#5 Just Trick It! pravidlá

• Čoskoro

Prečítané 14460 krát.
ShoutBox
13.10.2021 15:54:27
Už pomaly 10 rokov od mojej registrácie, ten čas ale uletí, dúfam že sa tu máte všetci fajn a užívate--
21.07.2021 19:06:50
Kľudne aj nabudúce -
21.07.2021 12:57:33
saved -
13.07.2021 19:03:25
Taktiež nemám problém prispieť
13.07.2021 12:43:12
rozhodně prispěju a rozhodně nebudu sám, hoď to prosím na KZSK steam skupinu -
12.07.2021 22:46:16
Nazdar ľudia, za cca 2 týždne musím znovu zaplatiť za website na další rok, čo je približne 45€. Každý rok to platím sám, pretože #kzsk nechcem zrušiť (kvôli history), no tento krát nad tým naozaj rozmýšľam. Je mi blbé platiť to každý rok, keďže to už podstate nepotrebujeme, no ako hovorím, takisto to nechcem dať off navždy. Preto, ak je niekto, kto by chcel pomôcť hocijaké € (paypal), aby som to neplatil zase iba ja sám, dajte mi vedieť, buď tu, alebo na Steam. Díkes.
All rights reserved 2007-2020 © by KZSK.sk # Coded by Jakub "rEs0LuTe" Sedláček. Designed by Oldřich "jab" Selner.