Kzmod znova ožíva..- Kcnk (2007-03-17 16:26:12)   
-
..ak by náhodou niekto nevedel vo-co-go, je to jumpovací mód pre Steam od tvorcu takých máp ako kz_faw_cathedral alebo kz_man_madness..

Môžeš zatia? využi? túto chví?ku na predstavenie tvojej osoby našim ?itate?om?
Moje meno je Tim Lippert alias „SoUlFaThEr“. Je mi 37, som Ameri?an a žijem v Nemecku od 1990.

Ko?ko ?asu venuješ módu?
Pravdivo? Venujem sa mu 12-16h denne už skoro 2 roky. Mám cie? a zopár ?udí v týme. Znie to bláznivo, ale neviem si predstavi? využi? menej ?asu a bez tejto oddanosti by som sa nepohol ?alej. Jednoducho mám to?ko ?asu. Pre?o ho nevyuži? tak, že dám zopár tisícom ?udí „priate?skú“ hru. Pre m?a to znie dobre.

Ako si dostal nápad vytvori? takýto mód?
Ke? som objavil prvú kz mapu, robenie taktických CS máp stratilo pre m?a zmysel, videl som možnos? ako dizajnér levelov, vážne som sa zbláznil z kreativity z Kreedz konceptu. Urobil som okolo 5 kz_máp, bol som adminom, bojoval s viacerými, mnohými inými na udržaní dobrej komunity.

Ke? vyšiel Source, uvedomil som si, že poznám ve?a ?udí na HL scéne a môžem premeni? koncept na skuto?nú hru. Potom som sa spýtal Kreedza, ?o si myslí o tomto nápade a o 4 dni neskôr som mal programátora a projekt za?al.

Ako hodnotíš 1.6 mapy. Máš nejaký nápad ako ich zlepši??
Tak v prvom rade, „tí chalani nevedia ni? o mierke“. Všetko to je také vysoké s rozmazanými textúrami. Po tom, ?o som porozumel konceptu, som pochopil pre?o je to tak. O vä?šine si myslím, že sú otrasné a myslím, že by som im dodal troška svetla s mojimi skúsenos?ami. Už som urobil tak okolo 40 máp.

?o je výhodou tvojho módu? Pre?o rovno neurobi? mapy do CSS?
Je tu kopa kz jumperov, ktorý robia mapy pre CS:S, ale oni nemajú naozajstnú „komunitu“ ako my. Mapy vyzerajú ako z 1.6 s 32bitovými textúrami, investujú málo lásky.

Najvä?šou výhodou nášho módu, kde hráš sám za seba je, že máme 90% najpopulárnejších nastavení z rôznych pluginov. Tiež tu je ve?a ve?mi pekných máp urobených s láskou, detailmi a atmosférou. A ešte máme nové veci, ktoré robia mód viac ako skákanie. Bungee je najlepší príklad. Mimo toho koncept je ne-násilný. V CS:S sa dajú kúpi? zbrane, ktoré v Kreedz Climbingu nie sú naozaj potrebné. Je to ako Tony Hawk, cool športová hra.

Druhou výhodou je náš pohybový kód. Strafe funguje v CS:S, ale v Kreedz climbing je proste úžasný! Obzvláš? bez prítomnosti Wall Bugu! Hlavne náš kód pohybu je lepší, myslím si, že po dlhej a ?ažkej práci sme sa kone?ne priblížili k pohybu v 1.6

V Counter-Striku milujú kz_mapy mnohí dlhodobí fanúšikovia. Má Kreedz climbing by? špeciálne pre túto komunitu alebo má zauja? širšie publikum?
Domnievam sa, že nemusíme ?aha? ?udí z CS 1.6. Ve?a hrá?ov povedalo, „ke? nebude Wall Bug (a naozaj je!), tak Kreedz Climbing bude skvelý, pretože jednoducho ponúka viac ako CS“. Vä?šina ?udí, ktorí hrajú práve teraz aj tak nie je z 1.6 komunity. Beta2 to hne? zmení. Viac ako 100 000 downloadov Beta1, pre m?a znamená, že tých 70% stiahnutí išlo mimo komunitu, ?o je približne 30 000 skalných fanúšikov.

Beta2 prinesie nový štýl máp s Bungee challenge-ami. Sústre?ujeme sa na „mix“ v nových mapách. To ponúkajú napríklad Surfovanie, Jumpovanie, Bunnyhop a Bungee, to všetko v jednej mape. Chceme poukáza? na to, že Kreedz Climbing nie je ?ISTO o skákaní!

Prirodzene dúfam, že naozaj môžme vyrás? s našou unikátnou hrou. V ?asoch, ke? ve?a tvorcov módov robí módy o strie?aní, strie?aní a strie?aní, Kreedz climbing ponúka príjemnú zmenu, pretože tu nepoužívame zbrane a stále je to sranda. V skuto?nosti nepotrebuješ ani oponenta a to je dobrá vec.

Povedal si, že „Myslíš, že dokážeme pritiahnu? fanúšikov z 1.6 na Kreedz Climbing“ Je možné priláka? fanúšikov CS kz_máp?
Áno, myslím si, že ich ur?ite zaujmeme. 2 veci: Wall Bug/demá. Toto sú dôvody pre?o tu nie sú. Wall Bug je peklo pre hru a to je to, pre?o nemôžme kontrolova? demá. My proste máme rekordy radi :)

Dúfam, pretože tieto 2 veci sú už opravené, že s Beta2 príde ve?a hrá?ov a urobia zopár rekordov. Ke? to za?ne, nikdy to už neskon?í.

Ako si sa cítil, ke? si vydal Beta1 asi tak pred rokom? ?o sa zlepšilo a ?o zhoršilo? Bol si spokojný?
Môj tým pracoval naozaj dobre. Interview, ?lánky v magazínoch a downloady na DVD, dokonca sme sa aj objavili v TV na Giga Games v Nemecku a dobrá spolupráca s HL2 portálmi ako Planet Half-Life a MODdb. To bola dobrá vizitka.

Zlé by bolo ma? Wall Bug, samozrejme, žiadne demá, zopár serverov. To nie je dobré.

Spokojný? S Vydaním hry máte taký pocit, akoby ste poslali die?a do sveta a pozerali sa ako rastie. Všetci boli spokojný, ba až š?astný, že sme dosiahli náš ciel. Aj napriek tomu, že sme si už mysleli, že to nedokon?íme. „Zabijak“ prišiel po 3 týžd?och, ke? sa už ve?a ?udí s?ažovalo na Wall Bug. To prakticky zabilo hru. Po?as zopár ?alších týžd?ov vä?šina serverov skon?ila. Skoro sme sa dostali do Top 10 Steam hier. Beta2....no comment!

Ako si vnímal ohlasy?
?udia boli za. Pýtal som sa otvorene pre?o to nikto nehrá a prišli tony odpovedí. Ohlasy nám dali k?ú?, ale dvere sme nemohli nájs?. Dvere sa kone?ne našli o 8 mesiacov neskôr: VALVe.

To znamená, že si v kontakte s Valve?
Áno a hovorím KONE?NE! Starší Inžinier Yahn Bernier odpovedal na moje volanie o pomoc. Napísal som mu oh?adom Wall Bugu a ako to zabilo moju hru. Napísal mi meil, že by rád pomohol. O 5 dní neskôr bol problém pre?. Ve?ká v?aka!

Zlepšenia v Beta2 obsahujú Wall Bug. V ?om bol naozaj problém a pre?o to bolo také komplikované?
Celý problém bol v predvídacom/interpola?nom kóde. Chalan, ktorý urobil náš pohybový kód, ho nebol schopný dokon?i? a musel odís?. A to bol ten problém. Hlavne to bolo tým, že server a klient neboli aktualizovaný v rovnakom ?ase. Preto engine triasol obrazovkou, ak ste prišli do kontaktu s hoci?ím, pretože nevedel predvída? kde ste boli.

Problém s demami bol jednoduchší. Na za?iatku nahrávania, nenahralo hrá?ove nastavenia. Teraz už hej, a ak zdroj zmení nastavenie po?as nahrávania, tak to zobrazí na obrazovke a uloží to do .dem súboru. Ke? sa doto?í video, tak si môžeme pozrie?, ?i máme do?inenia s cheatermi.

V Beta2 môžete o?akáva? hladší pohyb a Tí, ktorí sa zaujímajú v posielaní rekordov už tak môžu ?ini? kzmod Admin Teamu!

Ktoré ?alšie zmeny a prídavky môžeme o?akáva? v Bete2 a ?alších..
Dúfam, že po Bete2 nájdeme dobrého modelára, ale hlavne animátora. Chceme da? hrá?ovi schopnos? prilepi? sa sekerou na ur?ené miesta na stene a poskytnú? tým novú cestu do cie?a. Týmto dostane sekera nový zmysle a nielen iba na rozbíjanie vecí v ceste k cie?u. Bude to nie?o špeciálne ako aj Bungee. Môže by? použitá iba na ur?ené ciele alebo môžeš vyliez? vä?šinu máp za 20 sekúnd.

Tiež pracujeme na automatickom tournament móde, ktorý dá možnos? adminom možnos? spusti? turnaj.

Ako ?aleko ste vo vývoji a kedy môžeme o?akáva? vydanie módu?
Môžeme ho vyda? aj teraz, ale robíme na ?om pokia? VALVe pomáha a máme ?o ešte opravova?. S ve?kými zmenami v kóde sa všetky veci môžu skuto?ne sta?. Nechceme vyda? nie?o ?o má hlavné bugy. Takú chybu môžeme urobi? iba raz.

Dúfame, že najskôr vydáme Betu2 po 1. apríli. Nes?ubujem! Až, ke? vydáme tento ve?ký patch, potom môžeme vydáva? ?astejšie menšie opravy. Beta2 je ve?ký update s 30 zmenami, novými mapami, novými schopnos?ami a mnoho ?alším vlastnos?ami a s mnoho malými opravenými chybami.

Nie si jediný, ?o robí nejaký mód. Zaujímajú ?a ostatné HL2 módy? Ktoré z nich?
Osobne mám rád hry ako Garryho mód (pre tú haluz), Battlegrounds 2, Dystopia a Plan of Attack (chví?u som pracoval s PoA týmom). Ostatný z nášho týmu hrajú Source Forts, Empires at?. Je tu ve?a dobrých módov :)

Zopár posledných slov naším ?itate?om?
Dúfam, že Kreedz Climbing bude ma? nejaký úspech. Je to svieža zmena po všetkých tých krvavých vražedných hrách. Odkedy sa niektorí snažia zakáza? Counter-Strike v Nemecku, máme šancu s našim módom udrža? kz_mapy nažive bez CS, ak to bude potreba. Nemôžu nás nazva? Killer game :)

Stiahnite a vyskúšajte Kreedz Climbing Beta2 a užite si pokojnú hru bez tých divných zlých oh?ových útokov. Bude to dobré.
Komentáre (1) | Pridať komentár | Prečítané 2401-krát
Komentáre
#1- Kcnk  19.03.2007 18:02:10  
-ked ono sa to neda hrat ako cs16 zakladna chyba pri rozsirovani modu, musi to byt pristupne pre vsetkych:-|
ShoutBox
09.03.2019 23:28:01
Zdravím - začal som znova robiť nejake edity,, ak by niekto chcel niečo editnuť tak kludne pošlite nejake demo na steam -link- -
03.03.2019 03:09:30
mas to v pm, sorry za delay, nejak sem tu nebyl -
22.02.2019 13:36:56
@Hitlooser Mala by to byť zložka s názvom resource, ktorá sa nachádza v cstrike a valve. Skús mi prosím ťa poslať tú zložku resource z cstrike a valve (Z cstrike bude možno treba aj gfx)
20.02.2019 12:52:23
@DinGo kdyz mi reknes, ktera slozka z cska je vlastne ten gui (uz mi neslouzi pamet), tak ti ho poslu. Teda pokud chces ten muj co jsem posilal v tom foru
16.02.2019 23:55:01
díky, funguje -
16.02.2019 17:24:56
KZSK GUI už nie je? - -link- Mohol by sa spraviť (alebo ak zistím ako tak môžem skúsiť)
All rights reserved 2007-2019 © by KZSK.sk # Coded by Jakub "rEs0LuTe" Sedláček. Designed by Oldřich "jab" Selner.