Kreedz Climbing- butthead (2007-03-06 13:22:11)   
-
Kreedz Climbing je Counter-Strike mód nahrazující původní cs za komplexní systém climbingu jako takového. Mottem celého KZ (zkratka Kreedz) je věta: „Because CS needed some change,“ která je stejně jako kz samotné dílem studenta počítačového inženýrství s nickem Kreedz, který zhruba před čtyřmi až pěti lety začal realizovat tuto ideu. Jeho původní snahou bylo vytvořit mapu, která by byla uzpůsobena climbingu či chcete-li šplhání, jež bylo jeho real-life zábavou, a mohl ji tak realizovat i ve virtuálním světě. Původní mapa jeho domu se stále rozšiřovala, stejně jako se měnila i původně bezcílná koncepce šplhání samotného. Jestliže zprvu šlo jenom o skákání jako takové, tak se pak postupem času přidávaly další aspekty činící z kz propracovanější a chcete-li i serióznější věc, až vznikl onen jakýsi komplexní systém. Avšak start kz nebyl příliš veřejnou věcí a trvalo delší čas, než se o něm dozvědělo tolik lidí, aby se mohla utvořit nějaká základní komunita. Když se to však stalo, vstoupilo do tohoto virtuálního světa mnoho nadšenců, a i sám Kreedz nezůstával pozadu, kteří přispívali k rozvoji celé komunity, ať už tvorbou mnoha nových map, vybrušováním konceptu a pravidel, pluginy, a také zajišťováním toho, aby se o ní vědělo, ale také hraním samotným, pro které vlastně bylo KZ vymyšleno, až došlo k tomu, že KZ systém nabyl finální formy a pak už se měnily jenom detaily, ale hlavně věci spíše ohledně komunity než konceptu hry. Stále tady totiž byly určité věci nesjednocené, týkající se už ne KZ (konceptu, pravidel), jako především pravidel komunit (více rozdílných světových recordů atd.). Byly zde totiž tři hlavní KZ komunity – Kreedz.com, kzmaps.co.uk a Xtreme-Jumps.net s jinou infrastrukturou a podobně. Proto se po nějakém čase tyto komunity spojily v jednu, a to Xtreme-Jumps.net, která je nyní oficiální KZ komunitou, jež se stará o celé KZ ve své oficiální podobě. Například schvaluje a vydává nové mapy, spravuje databázi oficiálních světových rekordů a určuje jejich pravidla, dotváří všeobecná pravidla KZ a tak dále. Vyřešily se tak problémy s rekordy, adminy, pravidly a podobně a i na poli komunit došlo tedy k jakési „finální verzi“. Poté, co svět KZ opustil Kreedz, a stal se tak legendou, se stali jeho vůdci ostatní zakladatelé převážně XJ, jako OddYsseus, ale také Moxx, který byl původně head adminem evropské kz komunity, nyní však přímým Kreedzovým nástupcem. Tak, dá se říct, vznikla konečná podoba jak KZ tak i komunity se všemi aspekty, ačkoli jsou i v dnešní době upravovány některé detaily. Po celou dobu jsme mohli prožít mnoho krásných okamžiků ve světě KZ. Byli jsme svědky úžasných výkonů dnes již legendárních hráčů jako byli T3dbundy, tarGet či FikoN. Což souvisí s tím hlavním na KZ - hraním samotným. Mohli obdivovat některé opravdu pěkné mapy známých mapperů. Zlepšovat se v našich osobních výkonech. Sledovat zajímavosti a aktuality na webech a fórech. A také pozorovat jak se komunita postupně zkvalitňuje po stránce infrastruktury a vedení. Kreedz Climbing zkrátka byl a stále je úžasný virtuální svět, ve kterém se můžeme skvěle pobavit, a tu zábavu pak přenést třebas i do života skutečného. Za to patří Kreedzovi a jiným lidem, co se o to zasloužili, velké díky.
To už jsme se ale dostali do současnosti KZ. Co se jí týče, momentálně jsou již pevně stanovena všechna základní fakta týkající se KZ, o něž jako celek se stará komunita Xtreme-Jumps. Mnoho z těch o nichž byla řeč výše, a i mnoho jiných, již KZ opustili nebo přešli do inactivity a na jejich místo nastoupila nová krev. Máme zde nyní několik zdatných mapperů, mnoho talentovaných hráčů a také schopné vedení, zajišťující plynulý chod a zlepšování komunity. A v podobném duchu to vypadá i do budoucna.

Tolik tedy ty spíše teoretické informace. Nyní je před námi druhá, pro mnohé zajímavější část – Co to vlastně vůbec to KZ je, o co tam jde a podobně.

Kreedz Climbing, jak už bylo řečeno, je Counter-Strike mód, upravující původní hru na zcela nový koncept zabývající se „climbingem“. „Climbingem“ je myšleno de facto způsob hraní tohoto módu – šplhání. Základním účelem hry je, na mapě k tomu určené, překonat vzdálenost mezi start timerem a finish timerem za co nejkratší čas. Zní to jednoduše, ale opak bývá často pravdou. Aby totiž bylo dostáno názvu, jsou mapy vymodelovány do podoby uzpůsobené právě ke „climbingu“ neboli šplhání, skákání. Hráčova cesta se tedy od start timeru k finish timeru ubírá většinou přes nějaké kopce, bloky, stromy, budovy a podobně, které, díky různým výstupkům na nich umístěným, umožnují vylezení na ně a tak dále. Dá se tedy říci, že se hráč pohybuje po určitých předem určených výstupcích z mapy mezi nimiž je mezera, kterou je nutno překonat nejčastěji skokem. Proto se tedy bavíme o skákání. A jelikož je těchto skoků v mapách přehršel a způsob jejich umísťování je navržen tak, aby se jednalo o „lezení na nějakou věc“, bavíme se pak o „climbingu“. A v tomto právě spočívá účel a největší zábavnost módu. Aby se totiž hráč dokázal dostat od jednoho timeru ke druhému, musí překonat mapu, překonat různě náročné skoky, a problémem je, že k tomu na naprosté většině z nich potřebuje umět jisté „speciální techniky“, které mu umožní překonat ty těžké skoky, které se na mapě vyskytují, ale běžným způsobem je překonat nemůže. A je samozřejmé, že právě na takových skocích jsou tyto mapy a vlastně i celý mód založeny. Na tom, že jestli chcete mapu vyskákat, jestli si chcete zahrát, tak se budete muset něco naučit. To je na tomto módu pravděpodobně to nejzábavnější – stále zdokonalování se a využívání toho v mapách. V tom právě tkví ta výzva, jelikož to není vůbec jednoduché a jestli chcete nějakou mapu vyskákat, podívat se nakonec, tak to bude nějakou chvíli trvat, a to ještě není ani brán v potaz čas, za jak dlouho to zvládnete. A je jasné, že čím lépe tyto techniky zvládáte, tím lepší jste jumper a dokážete vyskákat více map a za menší čas, což je právě způsob, jakým lze poměřovat výsledky a hráče a také další fakt zábavnosti – soupeření s kamarády. Jistý druh e-sportu. Sečteno a podtrženo, jedná se tedy o skákaní po účelně uskupených platformách, překonávajíce tak určité překážky jako jsou mezery (díry) mezi nimi, což dohromady dává šplhání na jistý typ objektu, přičemž zpravidla musí být použity „speciální techniky“, aby to bylo vůbec možné, a hlavním účelem přitom zůstává překonání této cesty (vyšplhání mapy) od startu po cíl za co nejkratší čas . O tom, že různé mapy a skoky na nich mají samozřejmě jinou obtížnost a vůbec celou koncepci, vizáž a styl hraní samotného, se rozepisovat nebudu. Nechci vám takto kazit radost z objevování tajů skákání. Na co bych se zaměřil spíše, je trochu přiblížit vám ony „speciální techniky“, které jsou tím hlavním hnacím motorem KZ.

Zjednodušeně se jedná o akce či procesy, běžně nepoužívané a neznámé, jakoby sekundární a pravděpodobně nevytvořené úmyslně, ani s úmyslem pozdějšího využití, které obsahuje half-life (cs) engine, ale nebyly primárně určeny pro něj ani žádnou modifikaci, lidově řečeno jakoby „vedlejší účinky“ u léků, které však byly postupně objeveny hlavně pro účely KZ jumpingu a jsou v něm často vynuceně i nevynuceně využívány a umožňují nadstandartní akce v enginu nebo ve hře. Tyto, řekněme speciální techniky, používané na některých skocích nebo také místech v mapách, jsou vlastně založeny na určitých seskupeních akcí hráče, jako je mačkání příslušných tlačítek či pohyb myší, které, v závislosti na správném provedení, dávají postavičce hráče jistý boosting neboli zvýhodnění oproti normálu – jste rychlejší, skočíte dále a podobně. Názorů může být více, ale v zásadě se dá říci, že je zde jedna jakoby elementární technika, ze které se pak téměř všechy další odvíjí, avšak ona sama není samostaně využívána. A pak rozlišujeme tři základní a několik menších technik. Nebudu tady psát žáden návod, těch je tu už několik, spíš bych chtěl objasnit jejich podstatu.

Tou elementární technikou je strafe, ale neplést si s pozdější technikou nebo strafem (úkrokem) jako takovým, i když se jedná o docela podobnou věc. Zkráceně jde akci, při níž postava udělá pohyb do strany spojený s natočením do té samé strany. Je to možná složité, ale jako příklad by se díky tomu mohla postava pohybovat dopředu (při nulové gravitaci) bez použití pohybu (šipky) dopředu a navíc několikrát rychleji. Tato technika je základním stavebním kamenem v těch opravdu reálně využívaných technikách, i když to možná není na první pohled úplně vidět a navíc se mezi sebou tyto techniky taky obohacují ať už v základu, či v praktickém využívání, čili nejsou někdy úplně čisté a je v nich někdy více jindy méně některé příbuzné techniky.

První a nejzákladnější „velkou“ technikou je strafe. Tato technika umožňuje hráči takzvaný „skok za roh,“ čili skok z jedné platformy na druhou, která je ovšem zrcadlově umístěná za stěnou. Podle umístění platforem blíže či dál od kraje a podobně se pak skoky obtížnostně liší. Tyto skoky se objevují opravdu v prakticky každé mapě a tato technika je, dá se říci, tou úplně nejpoužívanější a nejzákladnější, ze které pak i jiné čerpají.

Druhou technikou je, pro rychlost vyšplhání a někdy i vůbec překonání mapy, docela důležitý bunnyhop. Tento název již mnozí hráči určitě slyšeli a někteří ho dokonce i jakžtakž umí. Jedná se o seskupení většího množství akcí tak, že, a tady opravdu hodně záleží na správném provedení, se pak postava hráče pohybuje sérií rychlých za sebou jdoucích často usměrňovaných skoků mezi nimiž nejsou žádné přestávky a namísto obvyklého slowdownu po doskoku se rychlost naopak zvyšuje. Takto je možno zrychlit cestu k finishi, jelikož jde tuto techniku používat všude, nejenom na místech k tomu určených (potápějící se plošinky). Tato technika pak v sobě může spojovat všechny tyto tři hlavní techniky a je již asi těžší než strafe.

Třetí a nejspíše nejdůležitější, ale také dost možná nejtěžší technikou používanou v KZ mapách je longjump. Jak už název napovídá jedná se o jakési dlouhé skoky. Je to technika sloužící k překonání extrémně velkých vzdáleností, jaké běžným skokem nejde přeskočit. Sestává z několika částí jako je prestrafe, multistrafing během letu a tak dál a její alespoň částečné vzládnutí vyžaduje hodně času. Délka skoků se pak měří v takzvaných units (délka používaná ve VHE) a má se za to, že longjumpy začínají přibližně na délce 220 units, přičemž aktuální světový record je 254 units. Navíc je to s jejich obížností tak, že se naprosto neúměrně zvyšuje a rozdíl mezi 245u a 250u je několikanásobně vyšší než rozdíl mezi 235u a 240u. Každý unit navíc dá už pak opravdu zabrat a je na jeho překonání třeba hodně a hodně skoků, pokud se to vůbec podaří. Tím, co tuhle techniku dělá nejdůležitější je ale fakt, že je k nezaplacení nejen při dlouhých skocích, ale je možné ji využívat pořád, na jakýchkoli skocích, čímž opravdu hodně pomáhá jak zrychlit, tak i „zbezpečnit“ (nespadnete tak často) skákání.

Pak je zde ještě několik menších technik, které se také semtam používají, jako je duckjump, highjump a další, případně nějaké kombinace těchto technik s předcházejícími nebo mezi sebou, ale tyto už nebudu podrobněji rozebírat. To je asi z té praktické stránky vše nejdůležitější.

Doufám, že alespoň něco z toho jste pochopili. Snažil jsem se to podat nějak jednoduše a přitom účelně, aby důležitá fakta zůstala zachována. S případnými nejasnostmi rád poradím, nakolik budu umět. Závěrem snad jen popřát pevné nervy při tréninku, ale hlavně taky hodně zábavy. O tu tady jde především .

Zdroj: Asparagus - Jesus loves you
Komentáre (12) | Pridať komentár | Prečítané 2049-krát
Komentáre
#1- perd0  02.12.2007 21:59:13  
-Gj buttko, gj Asparaguz .. to si pri tom spravil cely den? -
#2- jab  02.12.2007 21:59:50 
-klobouk dolu -
#3- butthead  02.12.2007 22:02:18 
-perdo ty roflo, ten clanok tu je skoro od zaciatku kzsk, som ho teraz dal ako dolezitym, aby ho bolo videt -
#4- perd0  02.12.2007 22:04:06 
-Lal ... ja si zas pamatam, ze nieco take bolo aj na bside.sk -
#5- SOLIDUS  02.12.2007 22:15:45 
-GJ , ?
#6- butthead  02.12.2007 23:04:24 
-ano je to od asparagusa, teda maju to aj bside, lebo pisal pre nich clanky
#7- bakeLit  03.12.2007 14:32:21 
-Lol husté - ale je to staré že ?
#8- butthead  03.12.2007 14:49:07 
-okolo roka ten clanok existuje -
#9- flG  03.12.2007 17:09:14 
-GJ akorát bych toto nikdy nečetl jelikož to je na mě moc dlouhé -
#10- Angelo  03.12.2007 17:47:52 
-Njn, radsej si pustim video ako sa ma skakat -
Ale gj
#11- rEs0LuTe  03.12.2007 21:55:10 
-som skoro oslepol ked som si to kukol - biele more :E
#12- mastakilla  04.12.2007 09:05:10 
-to číst ani nebudu jak je to dlouhé ---
ShoutBox
20.01.2019 14:37:30
kzsk kaputt? Pepega Clap
24.12.2018 21:19:34
Šťastné a veselé skokani -
24.12.2018 14:07:41
Šťastné a veselé -
22.11.2018 23:46:20
Good times are most likely gone indeed -
20.11.2018 15:25:13
Nice community was.
16.11.2018 22:19:41
Haha, tak to hej to by som si i ja dal 1 objednat pre iphone -
All rights reserved 2007-2017 © by KZSK.sk # Coded by Jakub "rEs0LuTe" Sedláček. Designed by Oldřich "jab" Selner.