Interview s rad0n-om- Kcnk (2007-02-20 17:45:57)   
-
Predovšetkým sa predstav xtreme-jumps komunite.
Zdravím všetkých, volám sa Daniel Grønborg Houmann, mám 17 a žijem v Dánsku, 2km od Nemecka.

Tak teda najskôr.. ako si sa dostal do kz sveta?
Za?al som normálne cez CS, ale rád skúšam všetky iné typy máp. Raz som skúsil kz mapy a chytilo ma to viac a viac a vtedy som spoznal pár dobrých kamarátov z kz sveta - jeden z nich mi povedal, nech urobím vlastnú mapu a jednoducho to milujem :-)

Si známy ako, [ak nie najlepší] z mapperov v okolí.. Ako sa cítiš? Myslíš, že tvoje mapy majú meno pod?a obsahu? Priblíž nám ako si sa dostal k mapovaniu.. Ako dlho ti trvalo dosiahnu? tvoj skill v mapovaní at?..?
No, necítim sa ako jeden z najlepších, pretože je tu ve?a iných dobrých. Ale naozaj rád robím mapy, urobi? si vlastný vesmír, miesta. Vlastne som za?al robi? aim a de mapy, myslím si, že odtia? mám ve?a skúseností. Až potom som sa dostal k tvoreniu kz máp, pretože až neskôr ma dostalo kz. A potom sa ukázalo, že to je super s pomocou iných kz mapperov. Nemohol som ich presta? robi?.

Ktorá bola tvoja prvá mapa? Kedy? Ktorú z tvojich máp máš najradšej? Pre?o? Ob?úbená mapa od niekoho iného? Pre?o?
No, moja prvá bola [samozrejme] otrasná, ale ak myslíte kz, tak kz_bridge asi tak pred1-2 rokmi, už si nepamätám. A moja najob?úbenejšia mapa.. :/ myslím kz_kzdk_junglezone2!, pretože mám rád vzh?ad tej mapy. A od niekoho iného, neviem lebo je ich ve?a! :-) stále mám rád kz_azclimb, pretože mi pripomína staré jumpovacie ?asy, hehe.

?o pod?a teba treba na vytvorenie dobrej mapy? [Ak nerátame ma? dobrý nápad] Kto je najlepší mapper pod?a teba?
Hmm, ur?ite vedomosti a skúsenosti! Samozrejme sa u?íte robením viacerých máp, a ak máš nápad mal by si ?o najskôr za?a? aby si ju dorobil ?o najskôr :-). Najviac skúsený mapper? Vážne neviem kto to je:-/ ale v mojich o?iach je to Guardix, aegget, angie, waRi, soulfather a kreedz! :-) Dúfam, že som nikoho nevynechal.

Máš nejaké projekty do budúcnosti?
Jo a ve?a! Mám dos? dobrých nápadov v mojej hlave :-).

Ak by si mohol postavi? perfektnú mapu, ako by sa volala? A ako by mala vyzera??
kz_minas_tirith. Asi isto vieš, že ako z Pána Prste?ov. Budem uznáva? mappera ktorý ju postaví!

Ke? si spomenul, že sa už nechystáš robi? kz mapy, aby si sa mohol koncentrova? na robenie de_ máp. Pre?o si to povedal? Neskôr si potom uverejnil nieko?ko máp! Budeš vytvára? nové mapy?
Zrazu ma za?alo nudi? robi? kz mapy. Hne? po kz_excavation ak si dobre pamätám a odkedy som urobil moju najlepšiu de_ mapu, pre?o sa potom na to nesústredi?? Ale ke? som si uvedomil, že neviem urobi? mapu s dobrou hrate?nos?ou, dám projekt niekomu kto vie urobi? peknú mapu. Kámoš ma presved?il postavi? ?alšiu kz mapu, odrazu som dostal nápady a mapoval som znova - a samozrejme nejaké mapy ešte urobím. :-)

Ktoré typy máp máš radšej: Longjump, Bunnyhop mapy, Rýchle alebo Dlhé mapy? Alebo zmiešané?
Som noob v longjumpoch :-/, bunnyhopové mapy sú sranda, ale zase ?ahko sa robia. ?ahko ich urobi? pekné, ak vieš ?o myslím. Rýchle mapy sú dobré na urobenie rekordu. Ale nikdy som takúto neurobil :-) Možno potom. Milujem dlhé mapy s príbehom, takže asi tie preferujem. :-)

Akú tému máp máš najradšej? Jasky?u? Džung?u? Mesto? Fantasy ostrov?
Mám rád mapy, ktoré majú peknú „look“, nezáleží na téme.

Pod?a ?oho si si vybral nick?
H?adal som nie?o ?o ma osloví, a ke? som uvidel periodickú tabu?ku, uvidel som radón, a to znie cool ^^

Chodenie v kreedz. Ako dlho ti trvalo si zvyknú? na multistrafing, bunnyhopy a longjumpy?
Dostal som sa do toho rýchlo, pretože so mal kámošov, ktorý ma nau?ili nové veci. Nikdy som sa úplne nenau?il longjumpy, pretože si myslím že je to nudné. :-/ Ale myslím, že mi to trvalo zopár mesiacov zvládnu? pohyby.

Kedy si za?al jumpova?.. Kto bol/boli vtedy top jumpery? Ako si sa dozvedel o xtreme-jumps? Chcel si vedie? skáka? ako niekto?
To je už dlhá doba, vtedy som ešte nevedel o nejakých „dobrých“ jumperoch, ale videl som video so SuPa a jeho štýl jumpovania mám ve?mi rád. Vtedy boli iba kzmaps.co.uk a odvtedy si už nepamätám ?o sa stalo. SuPa bol vtedy jediný talent, potom prišli iný dobrý ako target, a0ke, t3dbundy, t0ffo, vážne nemôžem vymenova? všetkých. Ale teraz štandard jumpovania je o DOS? vyšší ako vtedy.

Nato?il si niekedy nejaké demo per XJ? Ak hej, aké?
Áno som kedysi miloval robenie dém, urobil som demá ako marioland, fo_h0pblock, eaglecliff. Nepamätám sa, ale mám okolo 7 rekordov v dobe ke? štandard nebol taký vysoký.

Máš rád to?enie dém? Ak hej, ako dlho ti trvá nato?i? demo? [nie len pre XJ, možno pre nejaké iné stránky]
Hmm, už ma to nebaví, ale kedysi mi to trvalo, ke? som v tom nebol taký dobrý :-)

Ktoré miesto v tvojom každodennom živote stojí cs-kz? Povedz, ako vyzerá oby?ajný de? v rad0novom živote.
Zobudím sa, nara?ajkujem sa, a zapadnem za compom na vä?šinu d?a, komunikujem s kámošmi a pozerám TV ke? sa mi chce. Nepracujem ?asto, takže mám dos? vo?ného ?asu.

Práve hráš Kzworldcup za Dánsko. Povedz, bojíš sa pri jumpovaní po?as zápasu? Aké to je reprezentova? svoju krajinu? Darí sa ti bunnyhop, tak ako má by??
Nebojím sa skáka?, tak ako to bolo kedysi, lebo už nie som nervózny. A reprezentova? svoju krajinu je iba dobrý pocit, pretože viete, že ste medzi najlepšími z krajiny. Bunnyhopy sú stále troška taký malý problém, ale myslím si, že všetci ten problém máme po?as turnaja.

?o si myslíš o Worldcupe? Ako sa darí týmu Dánska na WC? Koho tipuješ na ví?aza? Ktorý tým má najlepšiu zostavu? Ako sa pripravuješ na zápasy?
Pre nás to vyzerá dobre:-) Mali sme zopár neš?astných zápasov s Francúzskom, zabudol som použi? healt button, zomrel som a prehral zápas:-/ Ale kto je favorit? Myslím si, že je ve?a dobrých jumperov, ale myslím si, že je to všetko o tom osta? kludný :-) takže to môže by? hocikto! Možno si preská?em mapy, aby som si bol istý, že nepadnem. Ale ak to budú mapy ako azclimb, tak nemusím. :-P

Kto si myslíš, že je teraz najlepší jumper - mapper?
T3dbundy je/bol najlepší jumper pre m?a a myslím si, že Guardix je naj zo všetkých, ale on už teraz nerobí mapy. (WoW) :-/

Ktorú mapu nenávidíš najviac?
kz_redbrickworld :-/ bez urážky... a de_train

Ktoré je tvoje najob?úbenejšie kz video? Normálna film?
Dos? sa mi pá?i ernstagust-ove video a suPa video. A jednozna?ne film Potomkovia ?udí[Children of men]. Ak môžete, pozrite si ho.

Aké mapy preferuješ? ?ažké, ?ahké? Ktorá je pod?a teba naj?ažšia?
Mám radšej hard-xtreme mapy, pretože vyzývajú vás... Naj?ažšia? Asi in_extreme.

Rád hráš na pohároch?
Iba ak hrám s kamarátmi. :-)

Pod?a teba. Kz sa vyvíjalo.. SuPa a SilveR... potom tarGet, T3d, FikoN, kimo, a0ke.. teraz zhady, ndR, DHT a Z0ck3rOO7.. sú uber rekordéri. Myslíš, že kz bude lepšie v budúcnosti? Spolu s peknými demami ako goldbhop, neighbourhood, cliffez, mountez.. Kto bude drža? v budúcnosti rekordy? Myslíš, že sa objaví niekto v budúcnosti?
Hmm hej, ur?ite ich bude viacej, ale scéna bude preplnená aj novými mapami, za chví?u ich bude 1000:/

Si dobrý v normálnom cs?
Samozrejme! Ja som t3h uber pro!

Ko?ko tráviš pri normálnom cs? Hráš v nejakom clane?
Hrám tak pol na pol :-) takže myslím že som dobrý. Hrám v týme so zopár kamarátmi :-) a tiež si myslím, že kz zvyšuje skill celkovo. Posú?te sami. :-)

Si aimer alebo fullauter?
Samozrejme aim.

Použil by si skiny do kz ktoré by vyzerali ako pikachu alebo blastoise?
To by bolo otrasné xD

Ak by si sa mohol stretnú? s hociktorým piatimi jumpermi, kto by to bol?
faker, s?úbil párty ^^ a dezp0, lebo je v pohode chalan, angie lebo je uber mapper, igna pretože je dobrý novinár a scary lebo je uber jumper :-D

Napíš top5 krajín v kz.
Dánsko!!! Francúzsko, Švédsko, Fínsko a Nemecko.

Aké máš plány do budúcnosti? Myslím si, že raz prestaneš hra? cs a dostaneš sa na inú etapu v živote... ?o si predstavuješ, že budeš robi??
No vedel by som si predstavi? robi? nejaký dizajn do hier, neviem. Všetko je možné.

Ak by si teraz skon?il s cs/kz, ?o by si robil?
Spal by som lebo je 7:30 ráno :-D

Som si istý že niekedy [ako každý z nás kz závislákov xD] si si raz povedal „keby som sa nikdy nedostal ku hraniu“, ak by si si vybral že si nikdy nezahráš hl a žil viac aktívny život teenegera... ?o by si si vybral?
Prirodzene by som si vybral aktívnejšie ži?.

SI ZÁVYSLÝ NA KZ A CS?
Hmm nemôžem poveda?, že som závislí, môžem presta? kedy chcem, ale nemám ni? iné na práci. :-)

Hráš na nejakom hudobnom nástroji?
Nie nikdy :-D, skate-oval som pred tým než som sa dostal k po?íta?u.

Máš nejaké domáce zvieratko?
Áno, mám malého psa, volá sa „little lady“

Ob?úbená kapela?
In Flames

kz alebo cs?
kz

NiconeN alebo T3d v longjumpoch?
T3d

scary SteelSeriesASUSaxe-iPod vs. Dezp0 RAZERmcdonaldsSONYsamsung naživo v :: Xtreme-Jumps.net...
193.111.199.213:29015 XJTV 24-1-90 heslo happybdayrad0n alebo Bam Margera a Kenny Anderson (skateri) [owning your backyard's and your hood pavement?]

Bam a Kenny

scary opitý spieva „my heart will go on“, spln mesiaca, pri svetle svie?kach v pohodlí domova! Alebo In Flames naživo u teba vzadu na dvore?
Ur?ite scary. On má hlas anjela.

scary pe?ie pizzu.. bez tri?ka [lebo je tepli!] alebo Tara Reid krásna a nahá [btw tara je jeho ob?úbená here?ka]
Tara!

No už mi došli stupídne otázky xD, tak odchod môj Padawan!
V?aka za interview igna a Dezp0 je stupídny idiot! Dobrú noc.

Komentáre (9) | Pridať komentár | Prečítané 2200-krát
Komentáre
#1- butthead  20.02.2007 17:53:01  
-nice gj -
#2- FR33DY  20.02.2007 18:21:40 
-n1 -
#3- zMYsel  20.02.2007 19:06:09 
-n1 ale sak som ti to uz vravel a ehm ehm toto je moj najoblubenejsi clovek z KZSK -
#4- zMYsel  20.02.2007 19:11:45 
-Co ti mate as ked som docital tak pisem znova toto dami a pani je totalne vymakany prinos pre kzsk toto by som nikdy neprelozil --- a fak respekt
#5- pHs  20.02.2007 21:00:15 
-preco neprelozil ? k tomu staci PC translator a potom iba trochu sformulujes a mas to -
#6- butthead  20.02.2007 21:43:31 
-tam je dolezite prelozit to presne, podla kontextu, to nieje len tak "translator"
#7- zMYsel  20.02.2007 21:45:18 
-jj on to robyl klasika sak som bol pri tom tak viem ne?
#8- pHs  21.02.2007 13:09:36 
-som cital original a nepouziva tam velmi zlozite vety takze tomu pochopi dost ludi -
#9- Kcnk  21.02.2007 19:31:51 
-k tomu translatoru sa nevyjadrujem ... a jj nikto v hovorovej reci nepouziva zlozite vety... nastastie :-)
ShoutBox
20.01.2019 14:37:30
kzsk kaputt? Pepega Clap
24.12.2018 21:19:34
Šťastné a veselé skokani -
24.12.2018 14:07:41
Šťastné a veselé -
22.11.2018 23:46:20
Good times are most likely gone indeed -
20.11.2018 15:25:13
Nice community was.
16.11.2018 22:19:41
Haha, tak to hej to by som si i ja dal 1 objednat pre iphone -
All rights reserved 2007-2017 © by KZSK.sk # Coded by Jakub "rEs0LuTe" Sedláček. Designed by Oldřich "jab" Selner.